Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2014

lilies-of-the-valley
Zatęskniłam za nim, kiedy tylko zniknął mi z oczu.
— Sylvia Day - Płomień Crossa

July 12 2014

lilies-of-the-valley
Zawsze, gdy z nim jestem, choć odurza mnie jego obecność, przychodzi do mnie myśl, której się boję: Gdzieś w głębi ogarnia mnie przerażenie, że jeśli go stracę, to jakbym straciła część siebie i zostanę okaleczona już na całe życie. 
— S. Kingsbury "Lato, kiedy kochał mnie Fletcher Greel"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty

July 10 2014

lilies-of-the-valley
8944 9175
Reposted fromMrSatan MrSatan vianiewychamowanee niewychamowanee
lilies-of-the-valley
- Naprawdę sądzi pan, że wszystko jest gdzieś zapisane?
- Absolutnie. Nasze zycie jest jak książka: kiedy pan czyta stronę sześćdziesiątą szóstą, sześćdziesiąta siódma i ósma są już napisane.
— G. Musso, "Wrócę po ciebie"
Reposted fromjaskier jaskier viacytaty cytaty
lilies-of-the-valley
lilies-of-the-valley
4790 bbff
lilies-of-the-valley
1639 0fd9
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSmerfMaruda SmerfMaruda
lilies-of-the-valley
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów;
- kto z was by mnie zabrał do kina? Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której..
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej;
- słyszysz palancie, a ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaSmerfMaruda SmerfMaruda
lilies-of-the-valley
W mowie pewnych ludzi słychać błędy ortograficzne.
— Tuwim
Reposted frompoppyseed poppyseed viawakemeupx wakemeupx
lilies-of-the-valley
Miłość powinna być jak herbata, mocna gorąca, ale nie przesłodzona
— znalezione
Reposted fromweightless weightless viawiks wiks
lilies-of-the-valley
0466 debf 500
Reposted fromemopanda emopanda viamissbrodka missbrodka

June 27 2014

lilies-of-the-valley
Pocałował mnie tak, jak jeszcze nigdy nikt.
(...)
I teraz już za każdym razem, kiedy mnie całuje, mam takie wrażenie, że jeszcze nigdy nikt mnie tak nie całował.
— Janusz L. Wiśniewski - "Martyna"
lilies-of-the-valley
Kocham Cię, a miłością swoją mógłbym wypełnić cały świat.
— Kult '' Kocham Cię a miłością swoją''
lilies-of-the-valley
- Lubisz taki dotyk? - zapytał i zmysłowo przesunął dłoń wzdłuż jej pleców.
- Lubię. - odpowiedziała z pewnością w głosie, a on milczał tak, jakby czekał ba ciąg dalszy. - Lubię, ale tylko Twój - dodała.
- Dobra odpowiedź. - uśmiechnął się tak jak tylko on potrafi. I pomyślała, że ten uśmiech jest piękny. Piękny, bo jego.
— ♥
Reposted fromte-quiero te-quiero viatimetolove timetolove
lilies-of-the-valley
 To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— Mhairi McFarlane - Nie mów nic, kocham Cię
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
lilies-of-the-valley
lilies-of-the-valley

Nasz związek przetrwa. A wiesz, skąd to wiem? Ponieważ wciąż pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić każdego ranka, to zobaczyć Twoją twarz.

lilies-of-the-valley
2620 8e08
lilies-of-the-valley
7051 d39f
Reposted frommissmaya missmaya viaSmerfMaruda SmerfMaruda
lilies-of-the-valley
9810 242c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl